|  e-ISSN: 2791-7169

Original article | Journal of Biometry Studies 2022, Vol. 2(1) 24-31

Research on the future of forestry: A sample of EU

Mahmut M. BAYRAMOĞLU, Emre KÜÇÜKBEKİR

pp. 24 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29329/JofBS.2022.444.04   |  Manu. Number: MANU-2205-10-0003.R1

Published online: June 29, 2022  |   Number of Views: 37  |  Number of Download: 364


Abstract

After the industrial revolution, technological developments, unbalanced population growth and excessive consumption have become threatening to the earth. Parallel to the world population, the increasing energy consumption is also increasing rapidly. Increasing energy consumption increases CO2 emissions more and more every day. Considering the temperature increase caused by greenhouse gases, global climate change has become an important problem that concerns the whole world today. Climate change will affect forest resources and the continuity of ecosystem services more in the future. It is necessary to protect forests, which are beneficial in preventing global climate change, and to prevent deforestation. In this study, using the data between 2001 and 2020, data on carbon emissions, per capita national income, annual population growth rate, forest area, exports and imports of European Union countries were used. The data used in the study were obtained from the world bank data, food and agriculture data, and cover the 2001-2020 periods. In the study, the stationarity of the data sets of the variables was tested with the Dickey-Fuller unit root test (ADF). With the help of the model created, predictions for the forests’ future were made by using the variables used in the model for the years 2021-2040. The values obtained were compared with the values of the previous years. When the current data and the estimated values are compared, the population growth rate in EU countries is quite low and sometimes it takes negative values. It has been determined that the CO2 emission and forest area variables of EU countries are close to each other. It is seen that the forest existence of EU countries has increased and CO2 emission has decreased.

Keywords: CO2 emission, Climate change, European Union, Time series, Forecast


How to Cite this Article?

APA 6th edition
BAYRAMOGLU, M.M. & KUCUKBEKIR, E. (2022). Research on the future of forestry: A sample of EU . Journal of Biometry Studies, 2(1), 24-31. doi: 10.29329/JofBS.2022.444.04

Harvard
BAYRAMOGLU, M. and KUCUKBEKIR, E. (2022). Research on the future of forestry: A sample of EU . Journal of Biometry Studies, 2(1), pp. 24-31.

Chicago 16th edition
BAYRAMOGLU, Mahmut M. and Emre KUCUKBEKIR (2022). "Research on the future of forestry: A sample of EU ". Journal of Biometry Studies 2 (1):24-31. doi:10.29329/JofBS.2022.444.04.

References

  Alper, D., & Anbar, A. (2007). Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türk Ekonomisine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(4), 15-54. (in Turkish)

  Arı, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 18(2), 37-47. (in Turkish)

  Başsüllü, Ç., Özdemir, E., Semerci, A., & İpek, A. (2014). İklim değişikliği müzakerelerinde ormancılık [Oral presentation]. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Isparta, Turkey. (in Turkish)

  Bayramoğlu, M. M. (2018). Türkiye’de Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üzerine Bir Araştırma: Zaman Serisi Analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 18-26. (in Turkish) https://doi.org/10.17474/artvinofd.333344

  Beşkaya, A., & Manan, Ö. (2009). Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5(10), 47-76. (in Turkish)

  Bruvoll, A., & Medin, H. (2003). Factors Behind the Environmental Kuznets Curve. A Decomposition of the Changes in Air Pollution. Environmental and Resource Economics, 24(1), 27-48.

  Canlı, K. (2010). Küresel Isınmanın Orman Ekosistemine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 86-96. (in Turkish)

  Caravaggio, N. (2022). Economic growth and forest transition in Latin America. Forest Policy and Economics, 135, 102667. https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2021.102667

  Coşkun, A. A., & Gençay, G. (2011). Kyoto Protocol and “Deforestation”: A Legal Analysis on Turkish Environment and Forest Legislation. Forest Policy and Economics, 13(5), 366-377. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.03.013

  Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons.

  FAO (2015). Global forest resources assessment 2015. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

  Gençay, G., Birben, Ü., & Durkaya, B. (2018). Effects of Legal Regulations on Land Use Change: 2/B Applications in Turkish Forest Law. Journal of Sustainable Forestry, 37(8), 804-819. https://doi.org/10.1080/10549811.2018.1486717

  Günsan, N., & Yergin, H. (2022). İklim değişikliğinin makro ve mikro düzeyde ekonomik etkileri. In Ş. Karabulut (Ed.), İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi (pp. 273-296). Gazi Yayın Dağıtım. (in Turkish)

  Houghton, J. T. (2001). Climate change 2001: The scientific basis. Cambridge University Press.

  Karal, K., & Gençay, G. (2020). Ormansızlaşmanın Küresel İklim Değişikliğine Etkilerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22(2), 571-579. (in Turkish) https://doi.org/10.24011/barofd.697275

  Kayacan, B., Ucal, M. Ş., Öztürk, A., Balı, R., Koçer, S., & Kaplan, E. (2012). Modeling and Forecasting the Demand for Industrial Roundwood in Turkey: A Primary Econometric Approach. Journal of Food Agriculture & Environment, 10(2), 1127-1132.

  Kayacan, B., Ucal, M. Ş., Öztürk, A., Balı, R., Koçer, S., & Kaplan, E. (2012b) A Primary Econometric Approach to Modeling and Forecasting the Demand for Fuelwood in Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment, 10(3-4), 934-937.

  Kayacan, B., Kara, O., Ucal, M. Ş., Öztürk, A., Balı, R., Koçer, S., & Kaplan, E. (2013). An Econometric Analysis of Imported Timber Demand in Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment, 11(1), 791-794.

  Korkmaz, M., & Adıgüzel, O. A. (2021). Türkiye’de Orman Kaynakları Yönetiminin İklim Değişikliğine Uyumuna İlişkin Değerlendirmeler. Turkish Journal of Forestry, 22(4), 417-425. (in Turkish) https://doi.org/10.18182/tjf.1019556

  Mucuk, M., & Uysal, D. (2009). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme. Maliye Dergisi, 157, 105-115. (in Turkish)

  Olmos, V. M. (2022). Forestry and the Forest Products Sector: Production, Income and Employment, and International Trade. Forest Policy and Economics, 135, 102648. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102648

  Öztürk, M., & Öztürk, A. (2019). BMİDÇS'den Paris Anlaşması'na: Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliğiyle Mücadele Çabaları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4), 527-541. (in Turkish) https://doi.org/10.25287/ohuiibf.494667

  Sarıkaya, H. (2005). İklim değişikliği, Kyoto Protokolü ve Türkiye [Oral presentation]. İklim Değişikliğinin Türkiye’ye ve Sanayiye Etkileri Paneli, Ankara, Turkey. (in Turkish)

  Tarı, R. (2014). Ekonometri (10th ed.). Umuttepe Yayınları. (in Turkish)

  Uysal, D., & Yapraklı, H. (2016). Kişi Başına Düşen Gelir, Enerji Tüketimi, ve Karbondioksit (CO2) Emisyonu Arasındaki İlişkinin Yapısal Kırılmalar Altında Analizi: Türkiye Örneği. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 186-202. (in Turkish) https://doi.org/10.30976/susead.302164

  Woldemedhin, D. G., Assefa, E., & Seyoum, A. (2022). Forest Covers, Energy Use, and Economic Growth Nexus in the Tropics: A Case of Ethiopia. Trees, Forests and People, 8, 100266. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100266