|  e-ISSN: 2791-7169

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief

Oytun Emre SAKICI, Kastamonu University, Türkiye

 

Co-Editor

Zafer ÜNAL, Kastamonu University, Türkiye

 

Associate Editors

Muhammad Irfan ASHRAF, PMAS Arid Agriculture University, Pakistan

Bahadır Çağrı BAYRAM, Kastamonu University, Türkiye

Soner ÇANKAYA, Ondokuz Mayıs University, Türkiye

Teresa Fidalgo FONSECA, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Portugal

Evren HINÇAL, Near East University, Türkiye

Kamile ŞANLI KULA, Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye

Ramazan ÖZÇELİK, Isparta University of Applied Sciences, Türkiye

Krishna Prasad POUDEL, Mississippi State University, USA

Mehmet TOPAL, Amasya University, Türkiye

Guillermo TRINCADO, Austral University of Chile, Chile

Aycan Mutlu YAĞANOĞLU, Atatürk University, Türkiye

 

Technical Editors

Yiğit TAŞTAN, Kastamonu University, Türkiye

Büşra TAŞTAN, Prensip Publishing, Turkiye

 

Language Editor

Ali Şükrü ÖZBAY, Karadeniz Technical University, Türkiye


1.486 times read.